Co je Kineziologie One Brain

Kineziologie One Brain je odvětví aplikované kineziologie, jedná se o alternativní metodu, která používá svalových testů k hledání příčin fyzických i duševních poruch a jejich odstranění pomocí korekčních technik. Metoda je používána u dětí i dospělých, při fyzických i psychických problémech, při aktuálním i dlouhodobém stresu.

Základy této metody vypracoval v 60. letech 20. století chiropraktik George J. Goodheart (1918–2008) v USA. Goodheart vycházel z fyziologických, mechanických i psychologických mechanizmů, které zkoumá kineziologie a vypozoroval souvislost mezi funkcí svalů a zdravím člověka. Vycházel z předpokladu, že tak, jak mozek vysílá signály do svalů, jsou i svaly schopny ovlivňovat funkce mozku. To se má dít jemným pohybem svalů, jehož se docílí masáží akupresurních bodů či tlakem na ně. Goodheart postupně zmapoval souvislost mezi 16 různými tlakovými body na lebce, dále nad prsní kostí, za kolenem a všemi hlavními svalovými skupinami. Pomocí těchto souvislostí naznal, že v lidském těle jsou určité energetické kanály, které mají vztah mezi jednotlivými tlakovými body, svaly a orgány. Energetické dráhy, kterým se říká také meridiány, jsou známy a využívány zejména v tradiční čínské medicíně. Energetické dráhy jsou například využívány v akupresuře či akupunktuře. 

V roce 1975 byla založena mezinárodní organizace aplikované kineziologie International College of Applied Kinesiology (ICAK) s cílem poskytnout informace a postupy založené na výzkumu, který učinil George J. Goodheart. Goodheart později učil metodu další chiropraktiky. V roce 2003 byla aplikovaná kineziologie 10. nejpoužívanější metoda používaná chiropraktiky v USA, 37.6 % chiropraktiků používajících tuto metodu a 12.9 % pacientů bylo touto metodou ošetřeno. Koncepci George J. Goodhearta později rozpracoval dr. John Thie, zakladatel mezinárodní asociace kineziologů Touch For Health Kinesiology Association.

V dalším vývoji této metody se specifikovalo několik odvětví specializované kineziologie, z nichž nejrozšířenější je metoda kineziologie One Brain, která je součástí systému Three In One – 3in1. Zakladatelem kineziologie One Brain je Gordon Stokes (1929–2006) a Daniel Whiteside (1933–2013), kteří metodu aplikované kineziologie dále zdokonalili. Stokes ve své práci využíval behaviorální genetiku (genetiku chování), psychodrama, hru na postavy. Whiteside společně se svými rodiči Robertem a Elizabeth byli průkopníky genetiky chování, metody, která by měla pomoci pochopit instinktivní chování lidí. Whiteside vytvořil mezinárodně uznávaný systém v oblasti vrozených vzorců chování.  Metoda One Brain je v současnosti nejpoužívanější a nejúčinnější z aplikované kineziologie, je hrazena zdravotní pojišťovnou například v Nizozemsku nebo v Maďarsku.

 

Mapa stránek

Masivní inzerce Exportujeme na

Za nás hovoří čísla Jasně a přehledně